top of page

Michaels veckorapport v.5

En vecka som manar till eftertanke. Krig och fred, moral och etik, rätt och fel…

Vi plockade ned ett hus i Fengersfors - vackert men bortom all räddning, Överstelöjtnant Paasikivi förmedlade insikter kring kriget mot vårt grannland Ukraina, samtal med ”vår egen” Polis - Peter Torstensson, arbete med kommunens nya framtida budgetprocess och i SVT angående avgående politikers arvoden. Ett intressant ägarsamråd för Dalslands kanal AB, strategisamtal inom det kommunala fastighetsbolaget och trevligt studiebesök på kulturskolan i Fengersfors. Ett besök innehållande samtal med engagerade föräldrar och kompetenta lärare inom kultur/musikskolan. Den ansträngda ekonomin oroar och berör - låt oss vara ärliga med det. Veckan avslutades med föreningssnack och företagsbesök. EN intensiv vecka! Nu laddar vi batterier.


Trevlig helg!Comments


bottom of page