top of page

Michaels veckorapport v.22

Vecka 22 har rusat förbi!


En vecka som startades upp med beredningar, bl.a. inför kommande pensionärsråd, nu till veckan. Viktiga frågor och viktig klokskap att ta vara på.


Mycket tid och löpande arbete läggs på Etableringar. Vi jobbar stenhårt på vår planberedskap - helt enkelt för att vara redo om någon behöver byggklar mark för sina husdrömmar eller sin företagsverksamhet. Vi pratar om vårt arbete kring en eventuell kriminalvårdsanläggning och vi pratar om andra typer av företagsetableringar.

Det är SÅ spännande och det är oerhört viktigt för Åmål.


Onsdagen bjöd på sammanträde för kommunstyrelsen, där stort fokus nu läggs på ekonomistyrning och noggrann uppföljning kring de satsningar Borgerlig Allians avsatt medel för i budget.

Jag talar om satsningar mot näringslivet och jag talar om satsningar för en bättre jobbtillvaro med bättre hälsotal inom främst omsorgen. - och jag talar framförallt om en ekonomi i balans!

Ekonomi, näringsliv, Vård & omsorg och livspussel - Allt är oerhört viktigt och vi jobbar aktivt med uppgiften. Inget av detta går att lösa med en ”Quick fix”, låt oss vara tydliga med det. Här kommer krävas mycket- och hårt arbete av oss alla!! Tillsammans och med tålamod - SÅ får vi Åmål på rätt kurs igen

På kvällen bjöd Åmåls Industriförening, med dess ordförande Thomas Nilsson, in till samtal angående samarbeten, förväntningar och framtidstankar.

Jag ser en klart positiv trend och jag ser fram emot fördjupat samarbete.


Under lördagen hölls oderat förbundsstämma i vackra Mariestad.

Många spänstiga debatter och många intressanta föredrag, både från rikspolitiken och EU, får bli min spontana summering från denna heldag i annan stad.


Vi är nu inne i vecka 23… Nu kör vi !


Allt Gott till er alla!Comments


bottom of page