top of page

Michaels veckorapport v.21

Förberedelser inför den kommande veckan är avklarade och tiden är inne för en kort tillbakablick över veckan som varit.


Trots alla utmaningar vi står inför skulle jag vilja lyfta fram lite positiva signaler man kan utläsa i vårt samhälle.

Vi har under en tid kunnat läsa om stora satsningar inom centrumhandeln, satsningar inom industrin som resulterat i en helt ny fabrik, externa aktörer som visat intresse för etablering och, nu i veckan, ett riktigt bra delresultat i de årliga mätningar Svenskt Näringsliv gör med fokus på det lokala näringslivet. Fler finner anledning att resonera om utveckling och om samarbete. Är inte det glädjande så säg??


Vi alla vet att konjunkturen och det spända världsläget kommer att göra det tufft för oss alla ytterligare en tid men det hindrar oss inte att gemensamt glädjas åt det som faktiskt lyfter oss alla.


Låt oss glädjas och låt oss hjälpas åt att sprida de goda exemplen.


För att belysa några av de positiva saker som jag jobbat med under veckan kan nämnas ett riktigt bra samtal med ELON, ett av de företag som gjort stora positiva satsningar i Åmål centrum. Jag har också, genom ett mycket informativt möte, fått inblick i de kulturhistoriskt viktiga framsteg som gjorts i samband med utgrävningen av Medeltidskyrkan i Edsleskog . Hur jobbar vi vidare med denna historiska skatt?


Veckan har också innehållit beredningsmöten - både med det kommunala handikapprådet och med den centrala kommunledningen.

På torsdagen fick vi besök av Svenskt Näringsliv och deras eminenta Näringspolitiska rådgivare, Susann Haggren. Detta med anledning av deras analyser kring det lokala näringslivet.

Efter det vidtog ett spännande möte om kommunens fortsatta arbete kring våra förhoppningar om en kriminalvårdsanläggning i kommunen.

Fredagen ägnades åt samtal kring ett utökat samarbete med de övriga dalslandskommunerna, något jag personligen hoppas mycket på. Jag är övertygad om att både Åmål och övriga Dalslandskommuner skulle må gott av att vidareutveckla ett sådant samarbete.

Ensam är inte alltid stark! Nämnas bör att vi redan har ett antal livskraftiga samarbeten, Dalslandkommunerna emellan. Låt oss enas om fler

Det senaste i raden är ett gemensamt utspel kring den bitvis livsfarliga europavägen - E45, som jag nämnde i ett tidigare inlägg.

Här måste till åtgärder!!


I veckan hade vi även ett sammanträde för Kommunfullmäktige. Bland annat fattades beslut om att återinföra en viss avgift för deltagande i kultur/ musikskolan….

Du vet väl att man kan följa våra Fullmäktigemöten direkt på Webben? Kolla in Åmål kommuns hemsida för ytterligare information.


Jag önskar er alla en fantastisk vecka!


Allt gott!Comentarios


bottom of page