top of page

Michaels veckorapport v.16

Drygt 100 dagar (112) på nya jobbet - Drygt 100 dagar med nytt styre i Åmål.


Vi gick till val på nytt fokus för Åmål - ett fokus inställt på att utveckla vår vackra kommun. Låt mig kort få uppehålla mig kring detta.


I vår gemensamma budget fastslog ”Borgerlig Allians” att våra satsningar framåt i dessa ekonomiskt vanskliga tider ska prioriteras till kommunens kärnverksamheter och utveckling av det egna (oerhört viktiga) näringslivet.


Vi satsar på kärnverksamheterna genom fokus på ohälsotal och arbetsmiljö och vi satsar på näringslivet genom skärpt organisation och planberedskap inom alla områden. Vi jobbar stenhårt för fler arbetstillfällen och vi jobbar lika hårt för ett generellt bättre mående (inte minst viktigt för våra yngre invånare). Ett bättre mående hänger ofta samman med ledord som delaktighet, självförverkligande, egen försörjning men även så självklara saker som respekt och att känna sig lyssnad på. Låt oss hjälpas åt med detta!


Ett axplock av uppiggande tidningsrubriker från perioden som varit bifogas.


Veckan i korthet har ägnats åt extrainsatt arbetsutskott och överläggningar med den politiska styrgruppen angående vägen framåt. Det har diskuterats strategier kring kommunens ackumulerade pensionsskuld och äldreomsorgens utmaningar på sin utvecklingsresa framåt. Riktigt intressant!

En KSO-beredning och ett riktigt bra samtal med representanter från några av kommunens stora kulturaktörer hanns också med innan arbetsveckan avslutades med en heldag i Sarpsborg - Norge. Här serverades ett späckat ”introduktionsmöte” i form av stämma samt konstituerande styrelsemöte för samverkansorganet ”Svinesundskommitten”. Ett superviktigt samarbete för oss som bor och verkar i gränslandet Sverige/ Norge. Kommer att bli riktigt intressant att få vara med i det arbetet


En hektisk vecka - Nu vilar vi!


Trevlig helg!Comments


bottom of page