top of page
Stationen.jpg

Vår politik

Moderaterna i Åmål sätter medborgarnas behov främst. En bra skola som ger kunskaper för livet, en god och trygg vård när man behöver och ett fungerande näringsliv för företag och som ger jobb.

 

Moderaterna i Åmål vill stärka kommunens ekonomi för att ge verksamheterna goda förutsättningar med service och kvalitet. Åmåls kommun har höga omkostnader som ställer höga krav på att kommunen har god ekonomisk hushållning och gör rätt prioriteringar.

 

Med ett hoppfullt näringsliv och fler som flyttar till Åmål för att jobba eller pendla till jobbet på annan ort får vi ordning och bygger Åmål starkt.

Kvalitet i kärnverksamheten

  • Vi satsar 5 miljoner kronor på vård- och omsorg.

  • Åmål behöver bli en mer attraktiv arbetsgivare med lägre sjukfrånvaro.

  • Vi vill samla kommunens kompetens genom omorganisation.

Ordning och reda i ekonomin

  • Prioritera kommunens kärnverksamheter såsom vård, skola och omsorg.

  • Åtgärder för minskade omkostnader i Åmåls kommun.

  • Kommunens ekonomi behöver stärkas på lång sikt.  

Näringsliv och jobb

  • Vi vill genomföra en fastighetsöversyn för en mer effektiv fastighetsförvaltning.

  • Dialogen mellan företag och kommunen behöver stärkas.

  • Planarbetet i kommunen får ökade resurser.  

Valmanifest 2022

bottom of page