top of page

Michaels veckorapport v.52

Året 2023 närmar sig sitt slut.

Mitt sista veckobrev för året tänkte jag ägna åt lite tillbakablick…

Ett oerhört händelserikt år där vi, Borgerlig Allians (M, C, Kd, L), haft den stora äran att styra kommunen genom ett s.k. Minoritetsstyre. Ett minoritetsstyre kräver stödpartier och i budgetfrågor har SD tagit stor del.

Vi tog över styret i en tid som präglats av krig, oro och ekonomiska utmaningar av sällan skådad omfattning.

Inflation, räntor, energipris och mycket annat har gjort att det stora flertalet av oss fått vidta åtgärder för att få sin vardag och ekonomi att gå ihop. I landet har rapporterats om utmaningar som blivit för tuffa och konkurs eller avveckling har blivit enda vägen ut, för flertalet företag.

Det är lika tufft för många kommuner och regioner. Detta gäller även vår vackra kommun.(!)

Det har varit - och är fortsatt - mycket kärvt för oss. Våra kommunala kostnader steg under 2023 med över 50 miljoner! Detta, i kombination med att vi är kraftigt investeringstyngda, har gjort att året präglats av återhållsamhet.

Kassan var tom (!) och vårt fokus har därför landat i att ”bromsa” - men vi har även landat i ett välbalanserat ”gasa” där åtgärder ansetts vara befogade.

Det ekonomiska läget till trots har vi som bor och verkar i Åmåls kommun många positiva saker att både vara stolta- och glädjas över. Mycket händer och mycket mer har vi att hoppas och se fram emot.

Nedan följer ett litet axplock av vad vi fått vara med om och vad vi jobbat med under detta, det första året med Borgerlig Allians:

- Inom främst omsorgen pågår två genomlysningar/ utredningar med fokus på personalens välbefinnande. Höga ohälsotal är en av de parametrar som utreds. Oerhört viktigt och högt prioriterat.

- Vi har på rekordfart tillskapat en ny, modern Samhällsbyggnadsförvaltning där fokus är snabb och proffsig service mot våra medborgare och företag.

- Samverkan i Dalsland har fördjupats - både inom IT, socialtjänst, vuxenutbildning mm. En formell Avsiktsförklaring om Samverkan mellan Dalslandskommunerna har utarbetats och slutits.

- Ett djupare samarbete inom internationella studier har påbörjats.

- Kommunen har tagit över driften av djuphamnen

- Det nya särskilda boendet ”Tjuke”, projekteras och drivs framåt i absolut högsta fart.

- Vi har fått ta i drift och inviga vår Dalsländska högskolefilial ”Campus Dalsland”, det nya badhuset, det uppdaterade ”Östby miljöstation” och Tösses nyrenoverade skola.

-Skolgården på den nya Rösparksskolan har färdigställts

- Delar av det förlorade Måkeberg har återköpts och detta skapar möjligheter för ytterligare centrumutveckling.

- Karlbergsgymnasiet fortsätter leverera på topp!

Detta och mycket mer pågår!

Vi kan också glädjas åt flera lokala företag som satsar- och presterar mycket väl. Ingen nämnd och ingen glömd.

Samtidigt har vi också kunnat välkomna nya etableringar - riktigt kul och oerhört viktigt!

Stort tack för 2023! - låt oss alla hjälpas åt med att fortsätta utveckla vår fina kommun!

Med det sagt vill jag önska Er alla ett riktigt

Gott Nytt År - 2024!!


Kommentarer


bottom of page