top of page

Michaels veckorapport v.47

Hela veckan har en orange flagga vajat i staden. Det är för att uppmärksamma den återkommande kampanjen ”Orange week”, en kampanj som sätter fokus på det förebyggande arbetet mot mäns och killars våld. Kvinnojouren Frida har varit aktiva med nyttig information. Hoppas ni alla lyssnat

Politikveckan har präglats av ett antal beredningsmöten, Alliansgruppmöte som förberedelse inför vårt Fullmäktige och resonemang kring ett akut investeringsbehov inom Vatten- & avlopp. Vi har fört resonemang med extern revisor angående digitalisering och vi har hållit extra kommunstyrelsemöte med anledning av den dom som vunnit laga kraft angående djurparkens indragna tillstånd. Vi har öppnat dörren för samtal med föreningen men också fastställt en tidsfrist för dessa samtals genomförande.

Under veckan hölls också ett fullmäktige som fokuserade på framtidsfrågor genom en allmänpolitisk debatt men också på det faktiska allvar kommunens ekonomiska läge innebär.

Se gärna debatterna på vår hemsida (amal.se) för ökad förståelse och insikt.

Arbetsveckan avslutades med 10-års jubileum hos det norskägda lokala företaget OSO. Här bjöds både jubileumstårta och intressanta rundvandringar (bl.a. av Joakim på bild) i den tekniskt avancerade produktionen.

Lärorikt och kul - Vi önskar dem lycka till i sitt fortsatta arbete!

Med det sagt får jag önska er alla ett gott veckoslut!Comentarios


bottom of page