top of page

Michaels veckorapport v.43

Ännu en vecka att minnas och reflektera över Höststormar, lövfällning, frost och regn - detta till trots så är det ändå ganska mäktigt med höstens tvära kast och dramatiska färger

Politiken i veckan har varit, minst sagt, omväxlande. Under sammanträdet för kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterades så skilda saker som driftbudget, delårsrapporter, anställningsstopp och kommande planer för intensifierad Dalslandssamverkan. Spännande!

Ett direktionsmöte för Fyrbodals kommunalförbund har hållits. Åmål fick tillfälle att berätta lite om vårt arbete kring suicidprevention, ett område där kommunen utarbetat riktigt goda rutiner. Lena Björk gjorde en fin presentation av detta, på plats i Uddevalla.

Samverkansråd för D4 (4 dalslandskommuner) hölls i Bäckefors. I detta samarbete vill vi även att Åmål kan få verka - och till dessa möten bjuds vi från Åmål in att delta. Ett mycket intressant upplägg.

Det handlar om samverkansformer som stärker och det handlar om fullständig valfrihet. Ensam är inte alltid stark, det vet vi. Arbetet med Dalslandssamverkan knatar på

Dalslands eget CAMPUS har invigts! Ett samarbete mellan 6 kommuner och flera lärosäten m.fl. som ger oss en riktigt fin samlingspunkt för samarbeten och studier på många nivåer - även på universitetsnivå. Mycket viktigt för både unga och äldre som, faktiskt på hemmaplan, kan skola- eller omskola sig.

Energisk och kompetent verksamhetsledare för Campus är Kristina Sandström.

Veckan avslutades med ett möte i vackra Tössebäcken där samtal - i gemytlig anda - fördes med representanter för Tössebäckens intresseförening.

Vi talar om utveckling för hela kommunen - en kommun som består av både stad och landsbygd.

Med det sagt önskar jag er alla en fortsatt härlig veckaコメント


bottom of page