top of page

Michaels veckorapport v.41

Full fart spar tid

Veckorna tycks ha bestämt sig för fullfart-läge, det är uppenbart Mycket händer och många oerhört viktiga ärenden måste hanteras. Våra förvaltningar sliter med den närmast omänskliga uppgiften att föra verksamheterna tillbaka inom de budgetramar som är vår verklighet. Prisökningar, inflation, hyror, skenande pensionsåtaganden…..

Kostnadsmedvetenhet och stenhårt arbete är den bistra verklighet vi har att förhålla oss till.

Veckan rullade igång med beredning, ekonomisk uppföljning för kommunstyrelseförvaltningen och budgetsamtal kring det för 2024 beslutade upplägget. Under tisdagen tecknades avtal med Säffle byggkomponenter AB angående byggnation av stallet vid ridklubben, Finserud. Härligt att vi nu är igång!

Onsdagen ägnades bl.a. åt sammanträde med kommunstyrelsen där uppdateringar kring projektet för det hälsoinriktade arbetssättet och resultatprognoser diskuterades.

Torsdag innebar en resa till Göteborg tillsammans med kommundirektör Jan-Erik Samuelsson. En heldag med BHU - Beredning för hållbar utveckling, Västra Götalandsregionen - stod på agendan. Kompetensförsörjning och hållbar infrastruktur var några av de ärenden som avhandlades.

Helt avgörande frågor! Mycket bra arrangemang!

Fredagen jobbade vi vidare med vårt erbjudande angående en kriminalvårdsanläggning och samtal fördes med kriminalvården.

En bra vecka. Hoppas ni också hade en sådan

Med det sagt får jag önska er alla en fortsatt fantastisk dagComments


bottom of page