top of page

Michaels veckorapport v.42

Mandatperiodens första fullmäktigeberedning har under veckan sett dagens ljus

Det är en arbetsgrupp (alla partier är med) som under Leif Aronssons ledning ska utvärdera delar av det arvodesreglemente som antogs ifjol. Utvärdering är bra - förhoppningsvis  kan skavanker lokaliseras och åtgärdas

Ett intressant studiebesök hos Madeleine Hartman, Karin Rolfsman och Dragica Catibusic på vuxenutbildningen och projekt ”yrkesväg” har genomförts. Projektet syftar till att förbättra integrationen och vi fick möjlighet att följa flera av projektets ingående moment. Tack för entusiastisk  presentation! Bra jobbat!! (Madeleine saknas på fotot från detta besök) Kommundirektören och politiker var inbjudna.

I vårt arbete med att ”Flytta fram våra positioner i vår ambition att bli mer inkluderande”, företogs ett studiebesök hos Filipstads kommun. Vi är två kommuner med många gemensamma utmaningar, inte minst arbetslöshet, utanförskap och försörjningsstödsproblematik.

Vi fick många goda diskussioner, riktigt proffsiga föredrag och en hel del matnyttigt att fundera på.

Stort tack till Christer Olsson (KSO), Åsa Andersson och Jenny Brodén för proffsigt värdskap

Det handlar om att samla de goda exemplen och använda detta på bästa sätt

Ytterligare en god nyhet från veckan är att E45 mellan Tösse och Åmål åter verkar börja ”röra på sig”.

Med det sagt vill jag önska er alla en god fortsättning på en ny spännande vecka


Comments


bottom of page