top of page

Michaels veckorapport v.35

Vecka 35 Regnet upphörde och arbetet med att rensa upp i (den fläckvisa) förödelsen efter regnovädret sattes igång. Vägar ska återställas och hus och hem ska hos många drabbade saneras. Ett arbete som kommer pågå i flera veckor för många. Styrkehälsning till er alla!


Ett stort tack till alla ni tjänstepersoner och andra som jobbade och slet för att hjälpa alla drabbade. Ingen nämnd och ingen glömd.


Politiken i veckan har bl.a bestått av styrelsemöte och utbildning för styrelsen i Dalslands Kanal AB, möte med riksdagsledamoten Rasmus Ling (Mp) där vi informerade om kommunens erbjudande angående etablering av en eventuell fångvårdsanstalt i kommunen. Projektet handlar självklart om många arbetstillfällen för Åmål (upp till 640st.), det handlar om regionutveckling och det handlar om att erbjuda en bra lösning på ett växande nationellt problem. Deltog vid mötet gjorde Lotta Robertsson Hare’n (Mp Åmål), projektledare Björn Wennerström och jag. Rasmus är även ledamot i justitieutskottet.


Styrgruppen för översiktsplanen har haft slutredovisning och slutligt antagande av densamma närmar sig. Stort tack till hängivna tjänstepersoner inom samhällsbyggnadsförvaltningen som fixat en översiktsplan för vår kommun som kan mäta sig med de absolut främsta i landet!! Ingen nämnd och ingen glömd


Kommunstyrelsens arbetsutskott har sammanträtt, kso- och handikapprådet har haft beredningar… Budgetarbetet för 2024 fortsätter.


Även 2024 kommer att bli riktigt tufft och besparingar kommer att krävas. Av flera anledningar är Kommunens ekonomi kraftigt underfinansierad - då krävs (enkelt uttryckt) högre intäkter (fler i jobb) eller lägre utgifter. Utveckla eller avveckla, som Lars Ottosson (C) uttrycker det.


Med det sagt vill jag önska er alla en fortsatt fantastisk vecka i högtryck och solskenComments


bottom of page