top of page

Michaels veckorapport v.25

I veckan ska midsommar firas.

Tårta, sol, mygg och dans runt midsommarstången Visst är Sverige helt fantastiskt!


Ur lokalpressen i veckan kan läsas om ett kommunstyrelsebeslut där vi öppnar upp för extern aktör att anlägga- och driva solcellspark i vår kommun.

Vi kan också läsa ett referat från kommunfullmäktige och den budget för 2025 som antogs…

Vi i Borgerlig Allians fick igenom vårt budgetförslag - ett förslag som bl.a. involverar våra kommunala bolag i arbetet med att utveckla vår fina kommun.

Att Utveckla eller Avveckla är vad många småkommuner står inför.

Borgerlig Allians i Åmål vill definitivt utveckla vår kommun - och det visar vår gemensamma budget tydligt

Veckan dominerades naturligtvis av ett fullspäckat Fullmäktige där beslut spännande ärenden som: Budget 2025, riktlinjer för föreningsstöd och ”taxor och avgifter” avhandlades.

Vi fattade också beslut om nya riktlinjer mot korruption och jäv. Riktigt bra!


Du vet väl att våra fullmäktigemöten är öppna för alla?

De kan också följas via Webben och vår hemsida (amal.se)


Beredningar och samråd, genomgång av pågående projekt och (naturligtvis) stort kvällsmöte med hela Borgerlig Allians för slutlig genomgång inför fullmäktigesammanträdet mitt i veckan.


Där hölls också ett mycket intressant samverkansmöte för Överförmyndarenheten med inbjudna gäster. Kommundirektörer och andra berörda fick en bra genomgång av verksamheten, så som den ser ut idag - men också möjlighet att resonera om enhetens utveckling och framtid.

I samarbetet ingår Bengtsfors, Dals-Ed, Säffle, Årjäng och Åmål.

Mötet roddades proffsigt av enhetschef Marleen och nämndordförande Christer.


Med det sagt vill jag önska alla ordentligt med både hälsa och välgång, trevlig sommar!Comments


bottom of page