top of page

Michaels veckorapport v.24


Vecka 24 - Så kom äntligen söndagen med lite regn åt vårt torra landskap. SÅ nödvändigt, inte minst med tanke på de alla bränder som härjat i direkt anslutning till järnvägen under flera veckor. Ingen trevlig känsla att känna brandröken i luften - ingen trevlig känsla för alla de drabbade!

Kanske dags för översyn och kanske dags för åtgärd?

Veckan i övrigt startade med ett möte för Polissamverkan Östra Fyrbodal. Goda diskussioner och väl förberedd polisnärvaro genom Erika, Jenny och Peter.


Tisdagen ägnades åt förberedelser inför ny upphandling - kommunala fordon, samt ett sista Kommunfullmäktige inför sommaruppehållet.


Mitt i veckan bjöds återigen in till näringslivsträff i Stadshotellets regi. Ett bra koncept där kontakter knyts och grogrund för samarbete skapas. Ett välmående näringsliv är oerhört viktigt för kommunen. Det kan inte nog upprepas!


På torsdag hölls ett megalångt sammanträde för Direktionen i Fyrbodals kommunalförbund. Bl.a. fördes resonemang kring Teknikcollege och dess fortsatta framtid i regionen. Vi kan konstatera att än återstår mycket att diskutera kring detta. Vi fick också möjlighet att lyssna till vår nye landshövding - Sten Tolgfors. Med rötter i vackra Åmål är han naturligtvis väl rustad för uppdraget

Fredagen inleddes med ett förmiddagsmöte med det kommunala handikapprådet. Ett bra möte där fokus faktiskt ligger kring delaktighet och hur vi arbetar för att inkludera fler människor i just Delaktighet. Viktigt och nödvändigt.

Dagen avslutades med en invigningsceremoni på Östby miljöstation, där stora satsningar gjorts för att rusta våra kommuner (Åmål och Säffle) för kommande skärpta regler inom avfallshanteringen och för ett fortsatt supergott samarbete.


Detta var något av vad som skett under veckan…

Nu är det ny vecka - Nu är det nya utmaningar!


Allt gott, mina vännerbottom of page